logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

05.05.2020 r.

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Zachęcamy także do obserwowania naszych inspekcyjnych pszczół

zdjecie_artykul

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu tych środków na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

 Nieprawidłowo wykonane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu środków owadobójczych, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Aby nie spowodować zatrucia pszczół, wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie, uwzględniając zasady i ograniczenia wynikające z treści etykiety danego środka (m.in. stosowanie środka ochrony roślin po oblotach pszczół, zakaz stosowania środków ochrony roślin na roślinach uprawnych w czasie kwitnienia, w miejscach gdzie występują kwitnące chwasty oraz na roślinach pokrytych spadzią);
  • zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;
  • w trakcie wykonywania zabiegu zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • współpracować z pszczelarzami w celu uniknięcia zagrożeń dla pszczół;
  • wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie z aktualnym badaniem stanu technicznego i skalibrowanym, przy prędkości wiatru nie większej niż 4 m/s.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony należy zgłaszać do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających są dostępne pod adresami:

  • https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk - film zrealizowany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • pt. „Dobra praktyka ochrony roślin – ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”.

Zachęcamy także do obserwowania naszych inspekcyjnych pszczół pod adresem: http://piorin.gov.pl/pszczoly-w-inspekcji

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl