logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

Infografika - Kamienie milowe w historii pestycydów [png]

Infografika - Historia środków ochrony roślin [pdf]

Łamigłówka [pdf]

Hasła do Krzyżówki nr 4 [pdf]

Hasła do Krzyżówki nr 3 [pdf]

Materiał kwalifikowany gwarancją zdrowia roślin [png]

Infografika - zadania PIORiN [png]

Infografika - Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin [jpg]

Przewodnik dot. logo MRZR 2020 [pdf]

Wytyczne dot. stosowania logo MRZR 2020 [pdf]

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl